مسجد الاقصی یا قبه الصخره؟
45 بازدید
محل ارائه: وبلاگ
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سالهاست که بافرا رسیدن روز قدس بحث های پیرامونی آن هم رونق می گیرد و نگاه ها معطوف به سرزمین های اشغالی و قدس شریف می شود با گفتن نام بیت المقدس تمام اذهان به سمت گنبد طلایی مسجدالقصی می رود٬ ساختمانی ۸ضلعی که در بالای آن گنبدی طلایی وجود دارد و در تمام خبرگزاری ها و سایت ها همین گنبد طلایی به عنوان مسجد القصی معرفی می شود. اما چیزی که این جااست این است که این عکس٬ عکس مسجدالقصی نیست٬ این عکس٬ عکس مسجدی به نام "مسجد قبه الصخره" است که می گویند صخره ای که پیامبر از روی آن صخره به معراج رفته است و این صخره هم در این مسجد قرار دارد و لذا برای ارج نهادن و گرامیداشت محل عروج پیامبر(ص) در سالهای ۶۸الی۷۱ هجری در این مکان مسجدی بنا کردند. حال مسجد الاقصی واقعی کجاست؟ مسجدالاقصی واقعی مسجدی است که ازمسجد قبه الصخره کوچکتر بوده و با گنبدی سبز رنگ در پشت آن قرار گرفته است و این مسجد همان مسجدی است که به عقیده صهیونیست ها بر روی معبد سلیمان بنا شده است و باید به طور کلی خراب شود و برای بار سوم در این محل معبد سلیمان بناشود وبعد از آن حضرت مسیح ظهور کند و تمام مردم را از بین ببرد و یا برده قوم بنی اسراییل کند. سوال من این است که چرا عکس این گنبد ۸ضلعی را به جای مسجد الاقصی واقعی